… pravý půvab fotografie je nevyčerpatelná krása věcí, nakreslená světlem …

Karel čapek tato parafráze citátu autora je motem našich stránek.

Fotograf se snaží vykreslit své pocity a přenést je do své fotografie. Ne každý pak pochopí, co chtěl svým dílem říci. Ale "o tom to je". Každé dílo je subjektivní, tak jako jeho posouzení. Autor jej samozřejmě vidí nejlépe. Pak ale přichází divák, nezatížený okamžikem a náladou stvoření. Všechno je najednou jinak. FOTOGRAF, který nevystavuje a neporovnává tak své vize a představy s jinými - jako by nežil. Proto vznikla tato galerie. Konfrontuje názory autorů s diváky a na základě odezvy a poptávky návštěvníků - hledá cestu.

 

Stránky vznikly respektive se přerodily z photogalery57 a to v roce 2007. Ty původní napadli "dobří lidé" a umístili na ně trojské koně a jiné dobroty. Z nedostatku mého času se tak stránky až do roku 2007 odmlčely. Tak jsem se poohlédl po internetu a našel dva osvědčené systémy, které vyvíjejí osoby znalé, náruživci s časem, a jsem jim za to vděčný. Já se tak mohu začít zase věnovat tomu co jsem původně chtěl.